Toimintasuunnitelma

Vuosikokouksesta 2016 vuosikokoukseen 2019

Sääntöjen mukaan sukuseuran tarkoituksena on selvittää kantaisämme suvun vaihteita ja his-
toriaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuu-
dessa.

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, jota kutsutaan sukuneuvostoksi. Sen toimikausi on

varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuneuvosto mahdollisuuksien mukaan:

– Pyrkii keräämään suvussa säilynyttä muistitietoa sekä edistää sukututkimustoimintaa.

– Hoitaa tiedotusta ja yhteydenpitoa suvun niihin jäseniin, jotka ovat maksaneet jäsen-
maksun toimittamalla vuosittain kaksi Sukutiedotetta sukuun liittyvistä asioista.

– Ylläpitää:

Suvun kotisivuja

Suvun osoitetietoja

Jäsenrekisteriä (Jäsenrekisterin ylläpidossa toivotaan jäsenten tiedottavan osoite-
muutoksista)

Hankkii uusia jäseniä sukuseuraan

Toiminnassaan sukuneuvosto huomioi jäsenistön toiveet ja odotukset.

Sukuneuvosto suunnittelee ja järjestää sukujuhlan ja varsinaisen sukukokouksen vuonna 2019

kesä-syyskuun aikana.

Hyväksytty 12.6.2016 sukukokouksessa Pöytyän Kyntäjäntuvalla.